Βρείτε την ιδανική κρουαζιέρα στο 1ο online cruise shop στην Ελλάδα!
ok
ok
ok
ok
ok
Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο

Οροι συμμετοχης Κρουαζιερας

Η εταιρεία ΝΑΒΙΓΚΕΙΤΟΡ ΕΠΕ με έδρα στην Αθήνα, Ακαδημίας 32,  αρ.άδειας ΜΗΤΕ: 0206Ε60000136200 και μέλος του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων ΗΑΤΤΑ πωλεί  ή διαθέτει προς πώληση η ίδια ή μέσω άλλων τουριστικών γραφείων ταξίδια – κρουαζιέρες,  που οργανώνονται  από τρίτους διοργανωτές και ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των διοργανωτών και ταξιδιωτών  για το σκοπό αυτό

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους παρόντες όρους συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 339/1996 και σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγία 90/314/ΕΟΚ, οι οποίοι έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδίου και στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΝΑΒΙΓΚΕΙΤΟΡ ΕΠΕ και του καταναλωτή.

Αναφορικά με τις τιμές και τα προγράμματα ταξιδίων-κρουαζιέρας σας ενημερώνουμε ότι δύνανται να μεταβληθούν και για το λόγo αυτό είναι σκόπιμο να πληροφορείστε για τα ισχύοντα κατά περίοδο από τα ενημερωτικά μας φυλλάδια και την ιστοσελίδα μας. Οι παρόντες όροι ισχύουν ταυτόχρονα με τη μεταξύ μας σύμβαση της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και η υπογραφή της σημαίνει την ταυτόχρονη ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

Για  την  κράτηση θέσεως σε οργανωμένη κρουαζιέρα ο πελάτης συνάπτει σύμβαση με την εταιρεία μας, η οποία προυποθέτει τη συμπλήρωση εντύπου κρατήσεως, την καταβολή προκαταβολής και την  ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.  Η κράτηση μπορεί να γίνει στα  γραφεία μας ή μέσω της ιστοσελίδας μας,  τηλεφωνικά  ή δι’ αλληλογραφίας με fax. 

Στο έντυπο κρατήσεως απαιτείται να  μας γνωστοποιείτε τα πλήρη στοιχεία σας,  όπως εμφανίζονται στο διαβατήριό σας, καθώς και την ημερομηνία γέννησής μας. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν  όλες οι  απαιτούμενες πληροφορίες με ακρίβεια και πληρότητα, μπορεί  να μη γίνει δεκτή η κράτησή σας ή εάν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες αργότερα από ότι ορίζεται, μπορεί να μην σας επιτραπεί η επιβίβαση και/ή η επιστροφή και/ή η πτήση επιστροφής. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη και δεν σας επιστρέφονται  χρήματα ούτε  παρέχεται  κάποια αποζημίωση. Εάν η μη παροχή αυτών των πληροφοριών οδηγήσει σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις μας, από τρίτους διοργανωτές, διατηρούμε δικαίωμα αποζημίωσης. 

Δύναται να πραγματοποιηθεί κράτηση ενός ή περισσοτέρων ατόμων, οι οποίοι   εκπροσωπούνται από τρίτο  ή  ταξιδιωτικό γραφείο  και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους όρους και τις συμφωνίες της κράτησης αυτής. Στη περίπτωση αυτή η σύμβαση υπογράφεται από τους εκπροσωπούμενους, τους πελάτες του ταξιδιωτικού γραφείου ή το νόμιμο εκπρόσωπό  τους ή το ταξιδιωτικό γραφείο και ευθύνονται ταυτόχρονα ο υπογράφων όπως και οι εκπροσωπούμενοι.  Ο  συμβαλλόμενος που εκπροσωπεί τρίτο κατά τη σύναψη μεταξύ μας συμβάσεως ενεργεί  και  για λογαριασμό του,  προβαίνοντας ταυτόχρονα  στην άμεση ενημέρωσή του.

Προκαταβολή

Royal Caribbean / Celebrity Cruises / Azamara Club Cruises

Με τη κράτηση καταβάλλεται  προκαταβολή η οποία ανέρχεται κατά άτομο :

 • Για κρουαζιέρα διάρκειας 1  έως 5 νύκτες                   ποσό    €  80.00
 • Για κρουαζιέρα διάρκειας  6  έως 8 νύκτες                  ποσό    € 200.00
 • Για κρουαζιέρα διάρκειας  9 και πλέον  νύκτες            ποσό    € 360.00

 Εάν η κράτηση απέχει από την ημέρα αναχώρησης μέχρι 45 ημέρες, εξοφλείται  κατά την κράτηση το σύνολο του  ποσού. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληρωμή διακανονίζεται στο εξωτερικό  με την πιστωτική σας κάρτα ενδέχεται να επιβαρύνεται  σε κάποια χρέωση προερχόμενη από την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής σας. 

Oceania Cruises

Με την κράτηση καταβάλλεται προκαταβολή μέσα σε 7 ημέρες από την αρχική κράτηση, η οποία ανέρχεται κατά άτομο :

 • 20% για Owner's, Vista & Oceania Suites
 • 500 euro για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες

SILVERSEA Cruises

Με την κράτηση καταβάλλεται προκαταβολή 25% επί του συνολικού ποσού.

Εξόφληση

Πρέπει να λάβουμε το υπόλοιπο της πληρωμής για τις διακοπές σας (μετά από την αφαίρεση της προκαταβολής που ήδη πληρώσατε) βάση των όρων και προυποθέσεων της κάθε εταιρίας. Το δικαίωμα  συμμετοχής σας στην κρουαζιέρα υφίσταται από την πλήρη εξόφληση της αξίας της . Σε περίπτωση μη εξόφλησης κατά τα συμφωνηθέντα η εταιρεία μας είχε δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να απαιτήσει ακυρωτικά.

Ακυρωτικά

Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος που ταξιδεύει μαζί σας θελήσει να ακυρώσει την κρουαζιέρα, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως. Η κρουαζιέρα σας θα ακυρωθεί μόνο από τη χρονική στιγμή που θα λάβουμε τη γραπτή ακύρωση και πρέπει να καταβάλλετε τα παρακάτω ακυρωτικά. Δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης τα ασφάλιστρα και τα έξοδα μετατροπής  που έχουν τυχόν καταβληθεί.

Royal Caribbean / Celebrity Cruises / Azamara Club Cruises
Κόστος ακυρωτικών ανά άτομο :

Διάρκεια Κρουαζιέρας

Χρόνος ακύρωσης πριν την αναχώρηση

Επιβάρυνση ακυρωτικών
3-5 νύχτες

89 - 60 ημέρες

59 - 30 ημέρες

29 - 8 ημέρες

7 - 0 ημέρες

€ 25

€ 80

50% του συνόλου 

100% του συνόλου

6+ νύχτες

89 - 60 ημέρες

59 - 30 ημέρες

29 - 8 ημέρες

7 - 0 ημέρες

€ 50

η προκαταβολή

50% του συνόλου 

100% του συνόλου

Παρακαλούμε σημειώστε: Για τις αναχωρήσεις σε περιόδους εορτών τα ακυρωτικά ξεκινούν 89 ημέρες πριν από την αναχώρηση της κρουαζιέρας.

Για τις αναχωρήσεις του κρουαζιερόπλοιου «Celebrity Xpedition», προκειμένου να αποφύγετε την επιβολή ακυρωτικών, πρέπει να λάβουμε την γραπτή ακύρωση πριν από την ημερομηνία αναχώρησης σύμφωνα με τα κάτωθι:
     Ημέρες πριν από                    Ακυρωτικά ανά 
         αναχώρηση            άτομο εκτός έξοδα μετατροπής
89 - 30 ημέρες                     ποσό προκαταβολής
29 – 15 ημέρες                      50% της συνολικής τιμής
14 ημέρες ή λιγότερο    δεν επιστρέφονται χρήματα

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση όπου μια τυχόν ακύρωση μειώσει τον αριθμό των συμβαλλόμενων μερών που έχουν εξ ολοκλήρου πληρώσει κάτω από τον αριθμό στον οποίο βασίστηκε η τιμή, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων και/ή οι συμφωνημένες παραχωρήσεις, θα υπολογίσουμε εκ νέου τα εν λόγω στοιχεία και θα τα τιμολογήσουμε εκ νέου στην ισχύουσα υψηλότερη τιμή.

Εάν ζητηθεί  μία αλλαγή 9 εντός των 45 ημερών προ της  αναχώρησης, αυτό θα θεωρηθεί ως ακύρωση της αρχικής σας κράτησης και θα πρέπει να πληρώσετε ακυρωτικά οι νέες αλλαγές θα θεωρηθούν ως νέα κράτηση.

Για όλες τις αλλαγές πρέπει να καταβληθεί έξοδο διαχείρισης 55 ευρώ ανά άτομο και ανά κράτηση, μαζί με τυχόν έξοδα ή επιβαρύνσεις που προκύπτουν ή που επιβάλλονται από τους διοργανωτές.

Εάν εσείς ή κάποιο πρόσωπο που ταξιδεύει μαζί σας κωλύεται να συμμετάσχει στην κρουαζιέρα, μπορεί να δώσει τη θέση του σε κάποιο άλλο πρόσωπο (που θα μας υποδείξετε).  Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να μας ειδοποιήσετε εγγράφως τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα για την πρόθεσή σας να προβείτε στην εν λόγω αλλαγή και θα επιτρέψουμε την αλλαγή του ονόματος. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για το λόγο της μεταβίβασης μαζί με την αίτηση (για παράδειγμα, επιστολή ιατρού κ.λπ.). Και τα δύο πρόσωπα, τόσο ο αρχικός κάτοχος της θέσης όσο και το άτομο που παίρνει τώρα αυτή τη θέση, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι πλήρωσαν τα έξοδα διαχείρισης και τυχόν άλλα έξοδα ή υπόλοιπα που οφείλονται ακόμη για την κρουαζιέρα.

Oceania Cruises

Διάρκεια Κρουαζιέρας

Χρόνος ακύρωσης πριν την αναχώρηση

Επιβάρυνση ακυρωτικών
έως 14 ημέρες

91 - 120 ημέρες

76 - 90 ημέρες

61 - 75 ημέρες

31 -60 ημέρες

0 - 30 ημέρες

€ 75

25% του συνόλου

50% του συνόλου 

75% του συνόλου

100% του συνόλου

πάνω από 15+ ημέρες

151 - 180 ημέρες

121 - 150 ημέρες

91 - 120 ημέρες

61 - 90 ημέρες

0 - 60 ημέρες

€ 75

25% του συνόλου

50% του συνόλου 

75% του συνόλου

100% του συνόλου

Silver Sea

 • Από την ημερομηνία αρχικής κράτησης έως και 120 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας 5% του συνόλου [το ανώτερο ποσό ανά κράτηση € 200]
 • 120 - 91 ημέρες πριν την αναχώρηση 15% επί του συνόλου
 • 90 - 46 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% επί του συνόλου
 • 45 - 31 ημέρες πριν την αναχώρηση 75% επί του συνόλου
 • 30 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Louis Hellenic Cruises

 • >60 ημέρες πριν την αναχώρηση απώλεια της προκαταβολής
 • 60 - 46 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% ακυρωτικά επί του συνόλου
 • 45 - 31 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% ακυρωτικά επί του συνόλου
 • 30 - 16 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% ακυρωτικά επί του συνόλου
 • 15 - 08 ημέρες πριν την αναχώρηση 75% ακυρωτικά επί του συνόλου
 • 08 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

Thomson Cruises

 • 70 ημέρες πριν την αναχώρηση 20%
 • 69 - 56 ημέρες πριν την αναχώρηση 30%
 • 55 - 36 ημέρες πριν την αναχώρηση 50%
 • 35 - 22 ημέρες πριν την αναχώρηση 70%
 • 22 - 11 ημέρες πριν την αναχώρηση 90%
 • 10 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100%

Compagnie Du Ponant

 • μέχρι και 45 ημέρες πριν την αναχώρηση € 200 το άτομο
 • 45 - 31 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% επί του συνόλου
 • 30 - 21 ημέρες πριν την αναχώρηση 75% επί του συνόλου
 • 21 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου 

Pullmantur

 • μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση € 50 το άτομο
 • 31 - 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 33% επί του συνόλου
 • 16 - 08 ημέρες πριν την αναχώρηση 67% επί του συνόλου
 • 07 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Paul Gauguin Cruises

 • 121 ή και περισσότερες ημέρες πριν την αναχώρηση $ 100 το άτομο
 • 120 - 91 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% επί του συνόλου
 • 90 - 61 ημέρες πριν την αναχώρηση 20% επί του συνόλου
 • 60 - 31 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% επί του συνόλου
 • 30 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Luftner Cruises

 • 121 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% επί του συνόλου
 • 120 - 90 ημέρες πριν την αναχώρηση 15% επί του συνόλου
 • 89 - 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 35% επί του συνόλου
 • 59 - 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% επί του συνόλου
 • 29 - 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 80% επί του συνόλου
 • 14 - 1 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου
 • την ημέρα της αναχώρησης 90% επί του συνόλου

aRosa Cruises

 • 121 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% επί του συνόλου
 • 120 - 61 ημέρες πριν την αναχώρηση 15% επί του συνόλου
 • 60 - 31 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% επί του συνόλου
 • 30 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Volga Dream 

 • μέχρι και 61 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% επί του συνόλου
 • 60 - 31 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% επί του συνόλου
 • 15 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Sea Cloud

 • μέχρι και 150 ημέρες πριν την αναχώρηση € 25 το άτομο
 • 149 - 50 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% επί του συνόλου
 • 49 - 22 ημέρες πριν την αναχώρηση 35% επί του συνόλου
 • 21 - 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 55% επί του συνόλου
 • 14 ημέρες ή λιγότερο πριν την αναχώρηση 80% επί του συνόλου
 • την ημέρα της αναχώρησης 90% επί του συνόλου

Viking Cruises

 • μέχρι και 121 ημέρες πριν την αναχώρηση $ 100 το άτομο
 • 120 - 90 ημέρες πριν την αναχώρηση 15% επί του συνόλου
 • 89 - 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 35% επί του συνόλου
 • 59 - 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% επί του συνόλου
 • 29 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Aqua Expeditions

 • μέχρι και 121 ημέρες πριν την αναχώρηση $ 200 το άτομο
 • 120 - 91 ημέρες πριν την αναχώρηση την προκαταβολή ($400)
 • 90 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Poseidon Expeditions

 • μέχρι και 120 ημέρες πριν την αναχώρηση 5% επί του συνόλου
 • 120 - 91 ημέρες πριν την αναχώρηση 20% επί του συνόλου
 • 90 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου (καθώς και το κόστος της εσωτερικής πτήσης)

Oceanwide Expeditions

 • μέχρι και 90 ημέρες πριν την αναχώρηση 20% επί του συνόλου
 • 89 - 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% επί του συνόλου
 • 59 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% επί του συνόλου

Τί περιλαμβάνει η τιμή 

Η τιμή της κρουαζιέρας περιλαμβάνει πλήρη διατροφή, εγκατάσταση και διασκέδαση στο πλοίο. Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται: εκδρομές στη στεριά,  τα φιλοδωρήματα στο χώρο του πλοίου καθώς και αυτά για τους νατουραλιστές που συνοδεύουν τους επιβάτες στις διάφορες νήσους, προσωπικά έξοδα (όπως ποτά στο πλοίο, έξοδα πλυντηρίου, θεραπείες υγείας και αισθητικής, κομμωτικής, τηλέφωνα κ.λπ., φαγητά σε ξενοδοχείο στην ξηρά-εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, μεταφορές, ασφάλιστρα των διακοπών σας) και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην τιμή. 

Διατηρούμε  το δικαίωμα να  αναπροσαρμόσουμε μετά την κράτηση   τις τιμές στις περιπτώσεις απρόβλεπτης μεταβολής των δαπανών μεταφοράς, καυσίμων ή δασμών, φόρων ή αμοιβών για ορισμένες υπηρεσίες, όπως φόροι λιμένα ή αεροδρομίου ή λόγω δυσμενών αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της τιμής της κρουαζιέρας σας. Σε περίπτωση σημαντικής αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή πάνω από 10% της συνολικής αξίας της ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της κράτησής του και την επιστροφή των χρημάτων του.  Κάθε πρόσθετο ποσό πρέπει να καταβληθεί μαζί με το υπόλοιπο του κόστους της κρουαζιέρας σας ή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο προσαύξησης. Ουδεμία μεταβολή της τιμής πραγματοποιείται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα εντός διαστήματος 20 ημερών προ τη συμφωνηθείσα  ημερομηνίας αναχώρησης. 

Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να διαθέσουμε αριθμό θέσεων κρουαζιέρα σε τιμές χαμηλότερες ή προσφοράς είτε σε πακέτα είτε σε ομαδικά ταξίδια είτε υπό τη μορφή ατομικών προσφορών για τη προσέλκυση συγκεκριμένου αριθμού ταξιδιωτών. Στη περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δικαίωμα αντίστοιχης μείωσης για τους υπόλοιπους ταξιδιώτες και δεν επιτρέπεται η ακύρωση της κρατήσεώς τους χωρίς τη καταβολή των συμφωνηθέντων ακυρωτικών. 

Επικύρωση κρουαζιέρας

Με την εξόφληση της τιμής της κρουαζιέρας θα λάβετε το εισιτήριό σας και κάθε άλλο απαιτούμενο ταξιδιωτικό έγγραφο. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες για να σιγουρευτείτε ότι είναι ορθή η εγγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν κάποιες πληροφορίες είναι λανθασμένες, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως επειδή ενδέχεται αργότερα να μην είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές. Ρητά συμφωνείται ότι δεν μας βαρύνει οποιαδήποτε ευθύνη  σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε σχετικά με λάθη στα έγγραφα.

Ασφάλιση

Η εταιρεία μας έχει προβεί σύμφωνα τη νομοθεσία (ΠΔ336/1996) στην ασφάλιση της επαγγελματικής της ευθύνης καλύπτουσα τις περιπτώσεις μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης ή τμήματος αυτής, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων  και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης.

Κατά τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης βρίσκεται στη διάθεσή σας  για το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επισημαίνουμε ότι  η ανωτέρω ασφάλεια δεν έχει καμία σχέση με την  ταξιδιωτική ασφάλιση. 

Αεροπορικά εισιτήρια

Οι παρόντες όροι δεν αφορούν τη μετακίνηση προς και από το λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας  η εταιρεία μας αναλαμβάνει την  μετακίνησή σας αεροπορικώς ή δι’ άλλων μέσων μεταφοράς με την έκδοση και πώληση εισιτηρίων 

Εκδρομές και δραστηριότητες στη στεριά

Η πωλούμενη συμμετοχή σε οργανωμένη κρουαζιέρα  δεν περιλαμβάνει    δραστηριότητες στη στεριά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής σας. Κατά συνέπεια δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη που σχετίζεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Υγειονομικές διατάξεις

Κατά τη σύναψη της σύμβασης οι πελάτες ενημερώνονται  για τις υγειονομικές προβλέψεις κατά την προγραμματισμένη κρουαζιέρα και τους τόπους προορισμού. Περαιτέρω είναι σκόπιμο να συμβουλευτείτε σχετικά και τον προσωπικό σας  ιατρό σε συνδυασμό με το ιατρικό σας ιστορικό.

Έκδοση βίζας και τήρηση ταξιδιωτικών εγγράφων

Είναι ευθύνη του πελάτη να εξασφαλίσει όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη πραγματοποίηση της κρουαζιέρας.

Οι ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας  των χωρών τις οποίες θα επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας τίθενται υπόψη σας κατά τη κράτησή σας. Για την προστασία σας συνιστούμε η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σας να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης του ταξιδιού σας. Επειδή η διαδικασία απόκτησης της βιζας μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο σας συνιστούμε να ξεκινάτε την διαδικασία νωρίς για τις θεωρήσεις. Κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου οι αιτήσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο για την επεξεργασία από τις αρμόδιες κυβερνητικές οργανώσεις.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε στην περίπτωση που απαγορευτεί η επιβίβαση, η είσοδος ή η έξοδος από και προς χώρα προορισμού λόγω μη καταλληλότητας των εγγράφων αυτών (ή υφιστάμενης εισαγγελικής, δικαστικής ή διοικητικής απαγόρευσης ή ανακριβών δηλώσεων) και στις  περιπτώσεις αυτές  ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Αποσκευές

Δεν τίθεται όριο για τις αποσκευές που μπορείτε να πάρετε στο πλοίο στο πλαίσιο της κρουαζιέρας σας, υπάρχουν εντούτοις πάντοτε περιορισμοί στην ποσότητα, το μέγεθος και το βάρος των αποσκευών που μπορείτε να πάρετε στην αεροπορική σας πτήση. Παρακαλούμε ελέγξτε το αεροπορικό σας εισιτήριο για το όριο βάρους που ισχύει για την πτήση σας ή επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία.

Ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα

Η εταιρεία μας εξαντλεί κάθε φορά τις προσπάθειες για την συνεπέστερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της εντός του πλαισίου των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται στη μεσολάβηση  μεταξύ διαφόρων φορέων οργάνωσης ταξιδίων (μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες οργάνωσης κρουαζιέρων κλπ) και δεν διαθέτει δικά της μεταφορικά μέσα, κρουαζιερόπλοια,  ξενοδοχεία κλπ.  Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για  περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή που οφείλονται σε παραλείψεις ή  ενέργειες των  διοργανωτών   και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών, καθώς και για περιστατικά των οποίων η πρόβλεψη δεν είναι εκ της φύσεώς τους δυνατή. Είναι ευνόητο ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν ευθύνεται για θέματα που δεν σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του  και δεν έχει το έλεγχο της διοργάνωσης της κρουαζιέρας, η οποία ανήκει αποκλειστικά στις  αντίστοιχες εταιρείες διοργάνωσης.  Κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρει  στις περιπτώσεις ακυρώσεων ή αλλαγής προγραμμάτων κρουαζιέρας, ματαίωσης, αναβολής ή τροποποίηση των προγραμματισμένων κρουαζιερών,  για την πλημμελή ή μη εκτέλεση των συμφωνηθέντων υπηρεσιών του ταξιδιού, για λάθη και  παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους. 

Επίσης η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για περιστατικά που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του, ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις απεργιών, ατυχημάτων, ασθενειών επιδημιών οργανικών διαταραχών οφειλόμενων σε τοπικές κλιματικές και λοιπές συνθήκες, ακατάλληλης διατροφής, τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, μολύνσεων και πάσα περίπτωση ανωτέρας βίας. Παρότι ουδεμία υποχρέωση βαρύνει το ταξιδιωτικό πράκτορα θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συμπαρασταθούμε στους πελάτες μας στις περιπτώσεις αυτές και να φροντίσουμε τις ανάγκες τους, γεγονός το οποίο όμως δεν στοιχειοθετεί  κανενός είδους υποχρέωση, ιδία δε υποχρέωση αποζημίωσης οποιασδήποτε φύσεως.

Η εταιρεία  ουδεμία ευθύνη φέρει και δεν υποχρεούται στην επιστροφή της καταβληθείσας αξίας ταξιδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν κατά την εύλογη κρίση της διοργανώτριας ή την εύλογη κρίση του καπετάνιου του πλοίου ή του ιατρού, δεν είστε ή δεν φαίνεστε να είστε σε θέση να ταξιδέψετε για οποιονδήποτε λόγο, ή ένα αποτελείτε κίνδυνο για τον εαυτό σας ή κίνδυνο ή ενόχληση για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή κίνδυνο για την περιουσία, κατά την οποίας  διατηρεί το δικαίωμα να σας αρνηθεί  να ταξιδέψετε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πλοίο κι εάν βρίσκεστε ή να τερματίσει  την κρουαζιέρα σας ανά πάσα στιγμή. Στη περίπτωση αυτή Θα πρέπει να πληρώσετε όλες τις δαπάνες, όλα τα έξοδα ή την απώλεια που προέκυψε . Επίσης  ουδεμία ευθύνη φέρουμε  στην περίπτωση που σας απαγορευθεί ή διακοπεί το ταξίδι σας εάν  δεν είστε ή φαίνεστε ότι δεν είστε ικανός να ταξιδέψετε ή συμπεριφέρεστε με άσχημο τρόπο όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε σημείο της κρουαζιέρας σας. 

Παράπονα

Σε περίπτωση παραπόνων για τα θέματα που εμπίπτουν στις παρεχόμενες από τον ταξιδιωτικό πράκτορα υπηρεσίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας εγγράφως και κατά την στιγμή της εμφάνισης του προβλήματος, ώστε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίησή σας.  

Αλλαγή ή ακύρωση της κρουαζιέρας  

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που η διοργανώτρια εταιρεία ασκήσει το δικαίωμά της να προβεί  σε αλλαγές ή ακυρώσεις  εάν χρειαστεί  ισχύουν τα ακόλουθα : Εάν χρειαστεί να γίνει μία σημαντική αλλαγή ή ακύρωση, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Στη περίπτωση αυτή, σας προσφέρεται από την διοργανώτρια εταιρεία  επιλογή μεταξύ των κάτωθι δυνατοτήτων εφόσον υπάρχει χρόνος πριν από την αναχώρηση: 

 (α) (για σημαντικές αλλαγές) μπορείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές όπως σας κοινοποιήθηκαν, ή (β) να προβείτε στην αγορά μίας εναλλακτικής κρουαζιέρας από εμάς, παρόμοιου επιπέδου εφόσον διατίθεται. Θα σας προσφέρουμε τουλάχιστον μία εναλλακτική πρόταση κρουαζιέρας ισοδύναμου ή υψηλότερου επιπέδου για την οποία δεν θα πληρώσετε παραπάνω από την τιμή της αρχικής σας κρουαζιέρας. Εάν η εν λόγω κρουαζιέρα είναι πιο οικονομική από την αρχική, θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε την ειδική κρουαζιέρα που σας προσφέρουμε, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη από τις διαθέσιμες κρουαζιέρες. Πρέπει να πληρώσετε την τιμή που ισχύει για την εν λόγω κρουαζιέρα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πληρώσετε περισσότερο εάν είναι ακριβότερη και θα λάβετε επιστροφή εάν είναι πιο οικονομική. (γ) να ακυρώσετε ή να αποδεχτείτε την ακύρωση και στην περίπτωση αυτή θα λάβετε εξ ολοκλήρου και σύντομα τα χρήματα που μας καταβάλατε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παραπάνω επιλογές δεν διατίθενται εάν η αλλαγή είναι ήσσονος σημασίας. 
Τι είναι η σημαντική αλλαγή; Μία σημαντική αλλαγή είναι μία αλλαγή η οποία σημειώνεται στην επιβεβαιωμένη κρουαζιέρα σας η οποία αναμένεται εύλογα να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Παραδείγματα σημαντικής αλλαγής και αλλαγής ήσσονος σημασίας (ορίζεται παρακάτω) αναφέρονται ως εξής: Αλλαγή από λιμάνια προσέγγισης δύο ημερών αντί για δύο ημέρες εν πλω . Αλλαγή ήσσονος σημασίας: Αλλαγή από ένα λιμάνι προσέγγισης σε άλλο. Αλλαγή από λιμάνι προσέγγισης μίας ημέρας σε μία ημέρα εν πλω. Αλλαγή στην ώρα προσέγγισης σε λιμάνια με το πλοίο να προσεγγίζει ωστόσο όλα τα επικυρωμένα λιμάνια. Αλλαγή στη σειρά επίσκεψης των λιμανιών. 

Ανήλικοι  

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι Ουδείς(μία) κάτω των (είκοσι ενός) 21 ετών «ανήλικος(η)») μπορεί να  προβεί σε κράτηση κρουαζιέρας ή να έχει καμπίνα μόνος(η) του(της) αν δεν συνοδεύεται από γονέα ή κηδεμόνα ή εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο  είναι άνω των είκοσι ενός (21) ετών. Κανένας ταξιδιώτης κάτω των είκοσι ενός (21) ετών θα κρατεί καμπίνα εκτός αν συνοδεύεται από ενήλικο είκοσι ενός (21) ετών ή  μεγαλύτερο, με εξαίρεση  τους ανηλίκους που ταξιδεύουν με τους γονείς τους ή τους νομίμους κηδεμόνες σε γειτονικές καμπίνες. Οιοσδήποτε ανήλικος ο οποίος δεν ταξιδεύει με τουλάχιστον ένα από τους γονείς  τους/νόμιμο(ους) κηδεμόνα(ες) επιτρέπεται να κάνει κράτηση ,  να επιβιβαστεί στο πλοίο και να συμμετάσχει στην κρουαζιέρα μόνο αν συνοδεύεται από άτομο(α) άνω των είκοσι ενός (21) ετών. Για ανηλίκους ηλικίας 17 ετών ή νεότερους κατά τη κράτηση της κρουαζιέρας, πρέπει να παρέχεται γραπτή άδεια από γονέα/νόμιμο κηδεμόνα. Για ανηλίκους ηλικίας 18, 19 ή 20 ετών κατά την κράτηση της κρουαζιέρας δεν χρειάζεται άδεια Οι ενήλικες οι οποίοι δεν είναι οι γονείς ή νόμιμος κηδεμόνας οιουδήποτε παιδιού που ταξιδεύει μαζί τους οφείλουν να προσκομίσουν το διαβατήριο του παιδιού που θα είναι σε ισχύ και την ισχύουσα θεώρηση (βίζα) (ή επικυρωμένο αντίγραφο  του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού) και πρωτότυπο επιστολής νομικά επικυρωμένης ή συνταχθείσας ενώπιον συμβολαιογράφου υπογεγραμμένης από τουλάχιστον ένα από τους γονείς/νομίμους κηδεμόνες του παιδιού. Η επιστολή πρέπει να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να πάρει μαζί του τον(τους) ανήλικο(ους) στην προσδιοριζόμενη κρουαζιέρα και πρέπει να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να επιβλέπει το παιδί, να υπογράφει  τις ισχύουσες παραιτήσεις από δικαιωματική απαίτηση για αθλητικές δραστηριότητες (sports waiver) και να επιτρέπει ιατρική θεραπεία που πρέπει να χορηγείται στο παιδί η οποία κατά τη γνώμη  του θεράποντα ιατρού χρειάζεται  να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση. Μια επιστολή μπορεί να επικυρωθεί νομικά ή να συνταχθεί και να επικυρωθεί ενώπιον συμβολαιογράφου . 

Παράκληση να σημειώσετε ότι ο (οι) γονέας(είς) /νόμιμος κηδεμόνας που ταξιδεύει με παιδί που έχει διαφορετικό επίθετο από το επίθετο του(των) γονέα(ων)/νόμιμου κηδεμόνα, θα πρέπει να προσκομίζει επίσημο αποδεικτικό στοιχείο όπως πλήρες πιστοποιητικό γέννησης/έγγραφα διαζυγίου, κλπ., προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι  ο γονέας(είς)/νόμιμος κηδεμόνας του ενδιαφερόμενου παιδιού.

Ρύθμιση διαφορών

Όλες μας οι προσπάθειες έχουν στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και φροντίζουμε να επιλύουμε τυχόν διαφορές φιλικό πνεύμα και κατά τις αρχές της καλής πίστης. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα τα δικαστήρια των Αθηνών.