Πολιτικη Απορρητου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε. Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου περιγράφει επίσης τη συλλογή συγκεκριμένων τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών πλοήγησης άλλου τύπου μέσω αρχείων cookie και παρόμοιων τεχνολογιών.
Διαβάστε την παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή προτού υποβάλετε προσωπικά στοιχεία σε εμάς.
________________________________________
ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Πώς ορίζει η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου τα «προσωπικά στοιχεία»;
Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας ή που θα μπορούσαν λογικά να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας και τα οποία υποβάλλονται στον ιστότοπο ή συλλέγονται από αυτόν, και τηρούνται από την Navigator Travel & Tourist Services Ltd σε προσπελάσιμη μορφή. Παραδείγματα προσωπικών στοιχείων είναι το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Τι είδη πληροφοριών συλλέγονται ηλεκτρονικά;
Προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε: Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να χρειάζεται η εισαγωγή οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων. Η Navigator Travel & Tourist Services Ltd συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία που εσείς εισάγετε στα πεδία δεδομένων που υπάρχουν στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να καταχωρήσετε το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας ή / και άλλα στοιχεία προκειμένου κάνετε online κράτηση.

Παθητική συλλογή συγκεκριμένων άλλων τεχνικών στοιχείων και στοιχείων πλοήγησης: Ο ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν χωρίς εσείς να υποβάλετε με ενεργό τρόπο τα στοιχεία αυτά. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τη διεύθυνση ΙΡ σας, τις διευθύνσεις URL των ιστοτόπων που επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, την αναζήτηση που σας οδήγησε στον ιστότοπο, καθώς και τις σελίδες και τις διαφημίσεις που βλέπετε και τους συνδέσμους στους οποίους πατάτε μέσα στον ιστότοπο μας. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται με χρήση διάφορων τεχνολογιών, όπως αρχεία cookie, ετικέτες διαδικτύου (Internet tags), και ιστοφάρους (web beacons). Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μεταδίδει επίσης αυτόματα κάποια από αυτά τα στοιχεία, όπως τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου που μόλις επισκεφθήκατε και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πώς χρησιμοποιεί η Navigator Travel & Tourist Services Ltd τα προσωπικά στοιχεία που παρέχω;
Η Navigator Travel & Tourist Services Ltd θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε για να απαντήσει σε ερωτήματά σας και για να σας παράσχει αποτελεσματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Τι επιλογές έχω αναφορικά με τον τρόπο που η Navigator Travel & Tourist Services Ltd συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου στοιχεία;
Μπορείτε πάντα να περιορίσετε το εύρος και το είδος των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνει η Navigator Travel & Tourist Services Ltd για το πρόσωπό σας επιλέγοντας να μην εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σε έντυπα ή πεδία δεδομένων στον ιστότοπο της. Ορισμένες από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες μπορούν να σας παρασχεθούν μόνον εφόσον παρέχετε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (π.χ. online κράτηση). Σε άλλα σημεία μπορεί να ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε ή όχι στους καταλόγους επικοινωνίας μας για προσφορές, προωθητικές ενέργειες και πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιεί η Navigator Travel & Tourist Services Ltd προσωπικά στοιχεία από κοινού με τρίτους;
Η Navigator Travel & Tourist Services Ltd δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός από την περίπτωση της πώλησης ή της μεταβίβασης μιας γραμμής ή προϊόντων ή κάποιου τμήματος της εταιρείας, ή σε σχέση με κάποιο από κοινού προωθητικό πρόγραμμα.
Η Navigator Travel & Tourist Services Ltd υποχρεούται να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε ανταπόκριση επίσημων σχετικών αιτημάτων από κρατικές αρχές, για την αντιμετώπισης καταστάσεων εθνικής ασφάλειας ή όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ποια πρόσωπα εντός της Navigator Travel & Tourist Services Ltd θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία;
Τα προσωπικά στοιχεία είναι προσβάσιμα σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων της Navigator Travel & Tourist Services Ltd. Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σχετικά με τη σημασία της τήρησης του απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας υπόκεινται σε κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό και διαχείριση.

Πώς εγγυάται η Navigator Travel & Tourist Services Ltd την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων;
Η πρακτική της Navigator Travel & Tourist Services Ltd είναι να ασφαλίζει κάθε ιστοσελίδα που συλλέγει προσωπικά στοιχεία. Προς τούτο έχει συνεργαστεί με εξειδικευμένους συμβούλους και διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό. Ωστόσο, το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένο. Σας προτρέπουμε να είστε προσεκτικοί κατά τη μετάδοση προσωπικών στοιχείων μέσω του Διαδικτύου, ειδικά προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με την υγεία σας. Η Navigator Travel & Tourist Services Ltd δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή προσωπικών στοιχείων στον ιστότοπο της Navigator Travel & Tourist Services Ltd, πρέπει να υπολογίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.
Επιπλέον, ο ιστότοπος της Navigator Travel & Tourist Services Ltd που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική τήρησης του απορρήτου θα προβάλλουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα κάθε φορά που συνδέεστε με κάποιον ιστότοπο που δεν ελέγχεται από την Navigator Travel & Tourist Services Ltd ή δεν υπόκειται στην Πολιτική Τήρησης Απορρήτου της Navigator Travel & Tourist Services Ltd. Θα πρέπει να ελέγχετε τις πολιτικές τήρησης απορρήτου αυτών των ιστότοπων τρίτων προσώπων προτού υποβάλετε προσωπικά στοιχεία σε αυτούς.

Μεταφέρει η Navigator Travel & Tourist Services Ltd προσωπικά στοιχεία σε διαφορετικές δικαιοδοσίες;
Η Navigator Travel & Tourist Services Ltd δεν τηρεί τα δεδομένα σε διακομιστές / server εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Πώς προστατεύει η Navigator Travel & Tourist Services Ltd το απόρρητο των στοιχείων των παιδιών;
Η Navigator Travel & Tourist Services Ltd δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί εις γνώσιν της οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παιδιών (ορίζουμε ως «παιδιά» τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών) στον ιστότοπό της. Δεν επιτρέπουμε εις γνώσιν μας σε παιδιά, να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Αν είστε γονέας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας μας παρείχε στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω κάποιας από τις μεθόδους που παρέχονται παρακάτω και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.

Πώς μπορώ να διορθώσω τα προσωπικά μου στοιχεία ή να τα διαγράψω από τα τρέχοντα αρχεία πελατών της Navigator Travel & Tourist Services Ltd;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας, να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων ή την αφαίρεσή τους από τα τρέχοντα αρχεία πελατών μας. Ειδοποιήστε μας σχετικά επικοινωνώντας μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους. Για τους σκοπούς τήρησης των αρχείων μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλατε στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.
ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ
Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί ο ιστότοπος της Navigator Travel & Tourist Services Ltd αρχεία «cookie» και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης;
Τα αρχεία «cookie» είναι αρχεία που ο διακομιστής μας ενδέχεται να στείλει στον υπολογιστή σας όταν προσπελαύνετε έναν ιστότοπο της Navigator Travel & Tourist Services Ltd. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Αφού εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ένα έντυπο ή σε ένα πεδίο δεδομένων στον ιστότοπο της Navigator Travel & Tourist Services Ltd, η Navigator Travel & Tourist Services Ltd μπορεί να χρησιμοποιήσει αρχεία cookie και συγκεκριμένες άλλες τεχνολογίες προκειμένου να επιτραπεί στον ιστότοπο αυτόν να «θυμάται» τις προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως τα τμήματα του ιστοτόπου που επισκέπτεσθε συχνά και, αν το επιλέξετε, το αναγνωριστικό χρήστη σας.
Οι τεχνολογίες παθητικής συλλογής στοιχείων μπορεί να διευκολύνουν την εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου επιτρέποντας στην Navigator Travel & Tourist Services Ltd να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπο βάσει των προτιμήσεων των πελατών της, να συντάξει στατιστικές, να αναλύσει τάσεις και να διαχειριστεί και να βελτιώσει και με άλλους τρόπους τους ιστοτόπους της Navigator Travel & Tourist Services Ltd. Ορισμένα χαρακτηριστικά του site ενδέχεται να μην λειτουργούν χωρίς τη χρήση τεχνολογιών παθητικής συλλογής στοιχείων.
Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αρχεία cookie στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutcookies.org .

Τι είδους αρχεία cookie και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης χρησιμοποιεί ο ιστότοπος της Navigator Travel & Tourist Services Ltd;
Ο ιστότοπος της Navigator Travel & Tourist Services Ltd χρησιμοποιεί αρχεία cookie «συνεδρίας»: Τα αρχεία cookie συνεδρίας είναι προσωρινές πληροφορίες, οι οποίες διαγράφονται μόλις εξέλθετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή μόλις απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας με άλλο τρόπο. Τα αρχεία cookie συνεδρίας χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη βελτίωση της πλοήγησης στον ιστότοπό μας, για την αποτροπή παροχής πληροφοριών από τους επισκέπτες όπου αυτό δεν αρμόζει (ο ιστότοπος «θυμάται» τις προηγούμενες εισαγωγές της ηλικίας ή της χώρας καταγωγής που ήταν εκτός των καθορισμένων παραμέτρων και αποκλείει τις μετέπειτα αλλαγές) και για τη συλλογή συνολικών στατιστικών στοιχείων.
Ο ιστότοπος της Navigator Travel & Tourist Services Ltd μπορεί να χρησιμοποιεί «μόνιμα» αρχεία cookie: Τα μόνιμα αρχεία cookie είναι μονιμότερες πληροφορίες που τοποθετούνται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και παραμένουν σε αυτόν εκτός και αν διαγράψετε το αρχείο cookie. Τα μόνιμα αρχεία cookies αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας για διάφορους λόγους, όπως για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών που παρείχατε στο παρελθόν (π.χ. κωδικών πρόσβασης), για να βοηθήσουν τους επισκέπτες να προσδιορίσουν ποια τμήματα του ιστοτόπου βρίσκουν ότι έχουν τη μεγαλύτερη αξία και για την προσαρμογή του ιστοτόπου βάσει των προτιμήσεών σας σε συνεχή βάση. Τα μόνιμα αρχεία cookie που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τον ιστότοπο αυτό μπορεί να διατηρούν στοιχεία μέσω των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας, αλλά μόνο αν έχετε εγγραφεί ή συναινέσει με άλλο τρόπο στη διατήρηση αντίστοιχων πληροφοριών που έχετε παράσχει στον ιστότοπο. Διαφορετικά, ο διακομιστής του ιστοτόπού μας γνωρίζει μόνο ότι ένας άγνωστος επισκέπτης με τα δικά σας αρχεία cookie επέστρεψε στον ιστότοπο.
Ο ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί ιστοφάρους (γνωστοί και ως ετικέτες διαδικτύου, αρχεία GIF ενός εικονοστοιχείου, διαφανή αρχεία GIF και αόρατα αρχεία GIF): Οι ιστοφάροι είναι μικροσκοπικά γραφικά σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την ιχνηλάτηση των σελίδων που προβάλλονται ή των μηνυμάτων που ανοίγονται. Οι ιστοφάροι μεταβιβάζουν στο διακομιστή του ιστοτόπου πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που συσχετίζονται με τον υπολογιστή του επισκέπτη. Ιστοφάροι μπορεί να βρίσκονται σε ηλεκτρονικές διαφημίσεις μέσω των οποίων οι επισκέπτες οδηγούνται στον ιστότοπό μας και σε διάφορες σελίδες του. Οι ιστοφάροι μάς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές ανοίγεται μια σελίδα και ποιες πληροφορίες προσπελάζονται.

Τι επιλογές έχω σχετικά με τη χρήση αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης από την Navigator Travel & Tourist Services Ltd;
Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση χρήσης των αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης που υπάρχουν στον ιστότοπο της Navigator Travel & Tourist Services Ltd. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο σας δίδονται αυτές οι επιλογές και η διαδικασία για την πραγματοποίησή τους ενδέχεται να διαφέρουν από ιστότοπο σε ιστότοπο. 
Στον ιστότοπο της Navigator Travel & Tourist Services Ltd, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συναινέσετε ρητώς για τη χρήση αρχείων cookie ή / και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης. Τα αρχεία cookie που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου και για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το αν έχετε συναινέσει ή όχι. Άλλοι τύποι αρχείων cookie και τεχνολογιών ιχνηλάτησης θα απενεργοποιούνται έως ότου παρέχετε τη ρητή σας συναίνεση. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μπορεί να είναι μειωμένη έως ότου επιλέξετε να παρέχετε τη ρητή σας συναίνεση.
Στον ιστότοπο της Navigator Travel & Tourist Services Ltd, μπορεί να σας γίνουν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή να υπάρχουν πλαίσια επιλογής μέσω των οποίων θα σας επιτραπεί να υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε τη χρήση αρχείων cookie ή άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιλέξετε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου ενδέχεται να είναι μειωμένη ως αποτέλεσμα της επιλογής σας αυτής.
Ορισμένα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση αρχείων cookie και άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησης. Για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε (συνήθως βρίσκονται στο μενού «Βοήθεια»).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Πώς θα μάθω αν η Navigator Travel & Tourist Services Ltd  ενημέρωσε / επικαιροποίησε αυτήν την πολιτική απορρήτου;
Η Πολιτική μας απορρήτου μας θα ανανεώνεται προκειμένου να συναντά τις νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται σε εσάς μέσω σημειώματος που θα περιέχεται σε εμφανές σημείο του site μας.

Υπεύθυνος Επικοινωνία για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων:

Όνομα: Ανδρέας Στυλιανόπουλος 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

32, Academias str.,106 72, Athens, Greece
Phone: (+30) 210 3609801-3
Fax:   (+30) 210-3639921
E-mail: navigator@navigator.gr